Posts Tagged "port"

Port eirin ysgaw a meddyliau hydref

Posted by on Sep 3, 2013 in News | 0 comments

Port eirin ysgaw a meddyliau hydref

Wel, mae’r haf wedi dod a mynd. Mae dal ychydig o gordial blodysgaw ar ôl sydd yn gallu f’atgoffa am yr haf gwych a fu ond Medi’r cyntaf yw’r diwrnod lle dyn ni’n ffarwelio â’r hâf ac yn croesawi’r hydref. Mae gan greadigaeth digon i’w gynnig i’r chwilotwr llygaid barcud.   Treuliais yr haf yn chwilota, pobi a gorffen y cwb ffowls heb anghofio pythefnos yng Ngroeg! Oeddwn i wrth fy modd gyda fy mara gwymon, gwnaed â gwymon o’r traeth yn Nhrefin. Dwi ‘di taro’r hoelen ar ei phen gyda choffi dant y llew (y gyfrinach yw rhostio darnau yr un maint neu byddwch yn llosgi peth tra bod darnau...

Read More

Elderberry port and autumn thoughts

Posted by on Sep 3, 2013 in News | 0 comments

Elderberry port and autumn thoughts

So the summer has come and gone. There’s still a little bit of elderflower cordial left so in my mind I can extend it a bit but September the first is always the day I associate with the end of the summer. It means that school’s just round the corner. The summer berries and peas are finished. It’s time to start thinking about what plentiful bounties creation has to offer during the next season of life.   I spent the summer foraging, baking and finishing my chicken coop and threw in a trip to Greece for good measure! I was delighted with my seaweed bread with seaweed picked from the...

Read More