Posts Tagged "bwyd gwyllt"

Port eirin ysgaw a meddyliau hydref

Posted by on Sep 3, 2013 in News | 0 comments

Port eirin ysgaw a meddyliau hydref

Wel, mae’r haf wedi dod a mynd. Mae dal ychydig o gordial blodysgaw ar ôl sydd yn gallu f’atgoffa am yr haf gwych a fu ond Medi’r cyntaf yw’r diwrnod lle dyn ni’n ffarwelio â’r hâf ac yn croesawi’r hydref. Mae gan greadigaeth digon i’w gynnig i’r chwilotwr llygaid barcud.   Treuliais yr haf yn chwilota, pobi a gorffen y cwb ffowls heb anghofio pythefnos yng Ngroeg! Oeddwn i wrth fy modd gyda fy mara gwymon, gwnaed â gwymon o’r traeth yn Nhrefin. Dwi ‘di taro’r hoelen ar ei phen gyda choffi dant y llew (y gyfrinach yw rhostio darnau yr un maint neu byddwch yn llosgi peth tra bod darnau...

Read More