News

Booze for free

Posted by on May 15, 2013 in News | 0 comments

Booze for free

One of the delights of foraging is producing 9 litres of wine for the cost of a kilo of sugar and a couple of lemons (ok so it’s not quite free!) I spent a lovely half hour in the sun on the way home from work one day last week, picking dandilions and then spent not quite such a lovely half hour picking the green bits off! It’s a bit of an experiment at this stage but I’m certainly looking forward to sampling and a bit more experimenting. Where did I put that corkscrew?

Read More

Dechreuodd e ‘da merch.

Posted by on Apr 30, 2013 in News | 0 comments

Dechreuodd e ‘da merch.

Dechreuodd e ‘da merch. Ma fy stori yn un diddorol ac yn un sydd, gobeithio, yn mynd i’ch ysbrydoli. Dwi ‘di clywed cogydd ar ôl cogydd yn dweud “Dwi di bod yn coginio ers o’n i’n chewch,” ond nid dyna fy stori i. Yn tyfu lan o’n i yn bendant yn gweld bwyd fel rhywbeth hanfodol er mwyn cael egni i wneud yr holl bethau arall o’n i am wneud. Pan welais un o fy ffrindiau coleg yn rhoi cyw iâr mewn pasta bêc, fe’m syfrdanwyd! Dyma, os bosib, pinacl bwyd.   Yna cwrddais i ferch a newidiodd fy mywyd am byth. Y tro cyntaf nes i goginio iddi, coginiais i basta a saws (heb gyw iâr!) Dwi’n synnu...

Read More